ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด ก.แรงงาน จัดหน่วยเคลื่อนที่ เร่งฟื้นฟูช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดสรรงบกว่า 4.7 ล้านบาท

ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด ก.แรงงาน จัดหน่วยเคลื่อนที่ เร่งฟื้นฟูช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดสรรงบกว่า 4.7 ล้านบาท

Publish 2017-08-12 13:26:42

          นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)  เปิดเผย หลังจากลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ระสบภัยน้ำท่วมว่า  กพร.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,756,400 บาท ในโครงการฝึกอาชีพเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของประชานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนด้วย ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์(สนพ.กาฬสินธุ์) ได้จัดทำโครงการคลีนิคช่างศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันบ้านดอนแคนเคลื่อนที่  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอฆ้องชัย ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 1011  สิงหาคม  2560  ณ วัดบ้านโนนศิลาเลิง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้เข้าอบรมทั้ง 16 คนจะเป็นผู้ทำหน้าที่ขยายผลความรู้ที่ได้รับ  ให้คำแนะนำกับผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมคนอื่นๆ ต่อไปด้วย ถึงแม้การอบรมดังกล่าวจะมีระยะเวลาสั้นๆ แต่ประกอบด้วยเนื้อหาที่สามารถทำความเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้ง่าย เป็นความรู้เบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร และมักเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ไม่มีความซับซ้อนมากนัก  นอกจากการฝึกอบรมแล้ว สนพ.กาฬสินธุ์ ยังให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมจัดสาธิตการทำอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 600 คน

  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จำนวน 86 ครัวเรือน  ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเหล่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป สำหรับจังหวัดอื่นๆ ได้ออกให้ความช่วยเหลือทั้งการฝึกอาชีพ การนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเช่นกัน เช่น น้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ข้าวกล่อง จำนวน 2,000 กล่องและอื่นๆ อีกกว่า 20 รายการ สำหรับวัสดุฝึกบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ ปูนซีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด กระเบื้องปูพื้นจากการสนับสนุนของ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 20,000 บาท 

 


จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลหลากท่วมขังหลายจังหวัด ทำให้บ้านเรือน พืชสวนไร่นาด้านการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก  อาทิ สกลนคร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ และกาฬสินธุ์  บางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว  ในระยะฟื้นฟูนั้น กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ดำเนินการสำรวจความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้ตรงกับตามความต้องการ ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือฝึกอาชีพในเบื้องต้นรวม 1,520 คน  สอดรับกับข้อสั่งการของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ นายธีรพล กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต