เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด!! พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 59 ปี เลี้ยงดูลูกชายวัย 38 ปี ป่วยเป็นอัมพาต  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยขอข้าววัดกินประทังชีวิต

เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด!! พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 59 ปี เลี้ยงดูลูกชายวัย 38 ปี ป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยขอข้าววัดกินประทังชีวิต

Publish 2017-08-08 16:14:52

จากกรณีหญิงวัย 59 ปี รับภาระเพียงลำพังเลี้ยงดูลูกชายวัย 38 ปี ที่ป่วย เป็นโรคอัมพาต นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องเจาะคอเพื่อดูดเสลดและช่วยในการหายใจ อาศัยเบี้ยคนพิการใช้ประทังชีวิต และเผาถ่านขายมีรายได้เพียงเดือนละ 500-600 บาท ครอบครัวมีฐานะยากจน บางวันไม่มีเงินซื้อข้าว ต้องไปขอข้าววัด ที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทั้ง 2 ชีวิตอาศัยในเพิงสภาพเก่า

พม. เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านคนพิการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมกับคนพิการ นอกจากนี้ ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิ ตามกฎหมายและตามความเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครอบครัวดังกล่าวในเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงสามรถเลี้ยงดูครอบครัวได้ในระยะยาวต่อไป