กองทัพเรือชี้แจงกรณีคลิปและภาพที่มีเรือของกองทัพเรือประสบอุบัติเหตุเสากระโดงเรือเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ (รายละเอียด)

กองทัพเรือชี้แจงกรณีคลิปและภาพที่มีเรือของกองทัพเรือประสบอุบัติเหตุเสากระโดงเรือเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ (รายละเอียด)

Publish 2017-08-03 19:32:05


 
วันนี้(วันที่ 3 สิงหาคม 2560) เวลา 09.10 น. ขณะที่ เรือหลวงสุรินทร์ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้รับการซ่อมทำตามวงรอบปกติจากอู่กรุงเทพเสร็จเรียบร้อย โดยเรือหลวงสุรินทร์ กำลังเดินทางออกจากอู่กรุงเทพ

และนำเรือตั้งลำเพื่อเดินทางมายัง อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งต้องผ่านสะพานกรุงเทพที่เปิดให้เรือผ่าน ทางเรือหลวงสุรินทร์ และอู่กรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพเป็นไปตามหลักสากล

โดยจะมีเรือลากจูงของอู่กรุงเทพประคองเรือหลวงสุรินทร์ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างช่วงผ่านสะพาน แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านสะพานนั้น เป็นช่วงที่น้ำเหนือพร่องลงมาบวกกับกระแสน้ำลงทำให้กระแสน้ำไหลแรงประกอบกับเกิดลมกระโชกบริเวณใต้สะพานและเสากระโดงเรือสูงทำให้รับลมมาก

ทำให้การบังคับเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่เรือลากจูงที่นำมาสนับสนุน ไม่สามารถประคองทิศทางของเรือหลวงสุรินทร์้ได้ตามต้องการทำให้เรือออกนอกทิศทางบังคับไปตามกระแสน้ำและกระแสลม 

ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะสามารถควบคุมเรือได้จึงเป็นเหตุให้เสากระโดงเรือไปเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ ในเบื้องต้นสะพานกรุงเทพ ได้รับความเสียหายเล็กน้อยบริเวณราวสะพานแต่ยัง สามารถให้การสัญจรได้ตามปกติ

และในส่วนของเรือนั้น ได้รับความเสียหายที่เสากระโดงเรือเล็กน้อยและเวลา 11.35 น. เรือหลวงสุรินทร์ได้เข้าจอดที่อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของราวสะพานกรุงเทพที่เสียหายนั้น

ทางอู่กรุงเทพจะรับผิดชอบในการซ่อมทำให้เรียบร้อยและในส่วนความเสียหายของเรือหลวงสุรินทร์ทางกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการซ่อมทำให้กลับมาใช้ราชการได้ตามปกติ

อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตามระเบียบราชการ เพื่อหามาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพ
ต่อไป

 


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานโฆษกกองทัพเรือติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธราวุฒิ ฤทธิอักษร

ติดตามข่าวอื่นๆ