บุญเดย์!! สุดยอดเคล็ดลับ "อยู่กับบุญ" ของหลวงปู่ดู่ ... รู้แล้วทำเลย! ได้บุญ 24 ชั่วโมง!!

Publish 2017-01-17 17:41:35เคล็ดลับ "อยู่กับบุญ" ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

 

ตื่นเช้ามา ขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ว่า "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ"

ก่อนจะกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวพระพุทธ (นับเป็นอนุสติอย่างหนึ่ง)

ออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขาทำความดี เช่นว่า ใส่บาตรพระ จูงคนแก่ข้ามถนน บอกข่าวงานบุญต่าง ๆ ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขา

เดินผ่านไปเห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดวางขายอยู่หรือดอกบัวในสระข้างทางก็ให้นึกอธิฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า "พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ" และต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าขายดอกไม้หรือรุกขเทวดาที่ดูแลสระบัวนั้นด้วย

ตอนเย็นนั่งรถกลับบ้านเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า "โอม อัคคีไฟฟ้า พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา" (เป็นการบูชาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ก่อเกิดอานิสงส์แห่งบุญในดวงจิต)

เวลาไปที่ไหนเห็นข่าวคนตาย คนเจ็บ คนป่วย คนที่กำลังมีความทุกข์ก็ดี ผ่านจุดที่คนตายบ่อย ๆ เห็นศาลเจ้า ศาลพระภูมิก็ดี ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า บารมีรวมของครูบาอาจารย์ แล้วแผ่บุญไป (เป็นการเจริญเมตตา ฝึกให้จิตมีพรหมวิหาร เป็นการบำเพ็ญบุญ)

ก่อนนอนก็นั่งสมาธิ เอนตัวนอนลงก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาไตรสรณคมน์นี้จนหลับ ... ตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่ออีกตลอดวัน

 

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญนี่คือตัวอย่างของเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่แต่ในบุญกุศลตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว และได้บุญมากกว่าการทำทาน ... เป็นการทำให้ดวงจิตของเราเกิดแสงแห่งบุญทุกขณะลมหายใจเข้าออก สะสมบุญได้ตลอดทั้งวัน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : board.palungjit.org

ณัฐวุฒิ/สำนักข่าวทีนิวส์ : รายงานSuggess News

Recommend News