"คนส่วนมากทำดี ส่วนน้อยทำชั่ว จะให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ... ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้?" เพราะความห่วงใยในประชาชนของในหลวง รัชกาลที่๙ จึงตรัสถามหลวงปู่ฝั้น

Publish 2016-12-12 13:16:28“คนส่วนมากทำดี ส่วนน้อยทำชั่ว จะให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ... ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้?“ เพราะความห่วงใยในประชาชนของในหลวง รัชกาลที่๙  จึงตรัสถามหลวงปู่ฝั้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เนื่องในพระราชวโรกาสเสด็จพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาตรัสถามหลวงปู่ฝั้น มีใจความสำคัญว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙  :ทำอย่างไรประเทศชาติ ประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน ?

หลวงปู่ฝั้น :ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ :คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว จะให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ... ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้ ?

หลวงปู่ฝั้น :ขอถวายพระพร  ทุกวันนี้คนไม่รู้ศาสนาจึงเบียดเบียนกัน  ถ้าคนเรานึกถึงศาสนาแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน เพราะต้องการความสุขความเจริญ  คนอื่นก็เช่นกัน  คนทุกวันนี้เข้าใจว่า  ศาสนาอยู่กับวัด อยู่ในตู้ ในหีบ ในใบลาน อยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียโน่น จึงไม่สนใจ  บ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวาย มองหน้ากันไม่ได้  ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดามารดา เป็นพี่น้องกันแล้ว ก็สบาย ไปมาหาสู่กันได้  เพราะใจเราไม่มีเวร เวรก็ไม่มี  ใจเราไม่มีกรรม กรรมก็ไม่มี

ฉะนั้น  ให้มี “พรหมวิหารธรรม” อย่างมหาบพิตรเสด็จมานี้ ทุกอย่างเรียบร้อยหมดข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับเหล่าพระอริยสงฆ์อีกมากมายได้ในหนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbookSuggess News

Recommend News