สุดล้ำ !! เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพอากาศ ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ !? (คลิป)

Publish 2018-02-13 19:10:08 

การทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและลักษณะอุตุวินิยมวิทยาใกล้ผิวดิน ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองในบรรยากาศ  ติดตามเพิ่มเติมได้จากคลิป..


เรียบเรียงโดย

springclip


Recommend News

HASTAG : #สังคม