ยิ่งหนาวยิ่งดี..!?? อากาศหนาวจัด "เห็ดหอมภูเรือ" ชอบออกผลผลิตดีมาก เกษตรกรเก็บขาย สร้างรายได้งาม..!! (มีคลิป)

Publish 2017-12-19 10:23:39จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่อำเภอภูเรือ จ.เลย ขณะนี้ลดลงเหลือ 8-10 องศาเซลเซียส  ส่งผลให้เห็ดหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดหอมบ้านหนองบง  ต.หนองบัว  มีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนายวิชัย  ชาวนา  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหอม บ้านหนองบง  กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายของอำเภอภูเรือ  ทำให้เริ่มมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเห็ดหอมออกจำหน่ายมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 แต่มารวมกลุ่มกันเมื่อปี 2546  มีสมาชิกอยู่ 13 ครอบครัว  เห็ดหอมสดบ้านหนองบง ถือเป็นแหล่งเดียวที่มีมากที่สุด  เมื่อเทียบกับเห็ดหอมแห้งจากประเทศจีน เห็ดหอมสดบ้านหนองบงจะมีคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารดีกว่ามาก ปัจจุบันขายส่งในราคากิโลกรัมละ 190-200 บาท โดยมีเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเอง  เก็บเดือนละ  2 รอบ ๆ ละ 150 กิโลกรัม  ส่งขายตามโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอภูเรือ อีกส่วนหนึ่งก็วางขายซุ้มขายของฝากริมถนนหน้าบ้าน  โดยเฉพาะในช่วงนี้ เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ไม่สามารถส่งผลิตออกไปจำหน่ายยังต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้  มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ  1-2 หมื่นบาทอย่างไรก็ตาม  สภาพอากาศในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน  เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะหนาวหรือร้อน หรือฝนตก  จากในอดีต ฤดูหนาวจะมาตรงเวลา ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ก็จะเตรียมทำก้อนเห็ดไว้รอ  แต่ช่วงหลังมานี้ หนาวมาช้า และมีฝนตกด้วย ทำให้เกิดโรคเชื้อรา อุณหภูมิที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ยิ่งหนาวมาก เหมือนในช่วงนี้ก็ยิ่งดี

นอกจากขายเห็ดหอมสดแล้ว  ยังได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆออกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น แหนมเห็ดหอม  เห็ดหอมแห้ง  ซึ่งเห็ดหมสามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทอดขาเห็ดจิ้มซีอี้วขาว  ผัด ต้ม  ใส่แกงจืด เป็นต้น.

ภาพ/ข่าว ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย