ประมวลกลิ่นไอสงครามโลกครั้งที่3 อิทธิพลของยิว ที่มีต่อสหรัฐฯ จนยากที่จะแยกออกจากกัน

Publish 2017-12-15 05:20:34

โดยเปรมศักดิ์ จีระแพทย์

3 ธันวาคม 2017

 

โอกาสนี้เปรมศักดิ์จะบรรยายต่อเนื่องไปอีก ว่าด้วย

เรื่องเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงเป็นฐานสนับสนุนอิสราเอล.ซึ่งบทความที่แล้วเปรมศักดิ์ได้เขียนบรรยายว่าเบื้องต้นเกิดจาก ChristopherColumbusผู้เป็นเชื้อ

สายยิวได้เดินทางสำรวจพบทวีปอเมริกา จนเป็น

แหล่งให้ชาวยิวที่อยู่กระจัดกระจายกันทั่วโลกได้อพยพพักอาศัย

วาระนี้เปรมศักดิ์จะบรรยายให้ทราบถึงอิทธิพลของชาวยิวในแง่ที่เป็นเจ้าของกิจการการค้า,อุตสาหกรรม,การธนาคารและการศึกษาดังตัวอย่างเช่นRothschildsเยอรมนี,Federal Reserveสหรัฐอเมริกา , I.M.F. and Worldbank, Rockefellers Empire อาณาจักรอุตสาหกรรมกิจการทุกประเภทผู้ให้ทุนการศึกษามันสมองระดับนานาชาติ, Council on Foreign Relations(C.F.R.)เท่าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่กิจการทั้งหมดล้วนถูกก่อตั้งขึ้นโดยชาวยิวเป็นเจ้าของกิจการทั้งสิ้นหรือมิฉะนั้นก็จะมีอิทธิพลของชาวยิวแทรกเข้าไปในช่วงตอนกลางจนสามรถเปลี่ยนทุกอย่างให้อยู่ในการครอบครองได้หมด

อนึ่ง ข้อมูลรายละเอียดศึกษาได้จากหนังสือ

"รัฐบาลโลก"ที่เปรมศักดิ์เขียน.และนี่เป็นการสำเร็จคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ปฐมกาล9:27ซึ่งปรากฏตั้งแต่หลังน้ำท่วมโลกที่โนอาห์กล่าวว่า

"ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟทให้ทวียิ่งขึ้น.ให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม"

จากถ้อยความนี้เชมคือต้นตระกูลของเผ่าพันธุ์ชาวยิว.ส่วนยาเฟทคือต้นตระกูลของเผ่าพันธุ์ชาวยุโรป.

คำพยากรณ์นี้จึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นจริงในประเด็นที่เชม(ชาวยิว)ก่อตั้งกิจการงานทุกแขนงทั่วโลกซึ่งเปรียบได้กับกระโจมให้บรรดาเผ่าพันธุ์ยาเฟท(ชาวยุโรป)พึ่งพิงพักอาศัยและนี่คือข้อสรุปอีกประเด็นที่เปรมศักดิ์บรรยายว่าเหตุใดอเมริกาจึงสนับสนุนยิวในทุกสถานการณ์และจะรณรงค์ให้เกิดการสร้างวิหารศาสนสถานของยิวขึ้นต่อไป.และนี่จะเป็นสาเหตุเร่งกระตุ้นก่อให้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้น.

 

เปรมศักดิ์ จีระแพทย์

3 ธันวาคม 2017

 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกลิ่นไอสงครามโลกครั้งที่ 3 ทำไมสหรัฐฯ ถึงต้องยืนเคียงข้างอิสราเอล

ประมวลกลิ่นไอสงครามโลกครั้งที่3 เปิดคำแถลงการณ์ของผู้นำอิสราเอล หลัง ทรัมป์ รับรองเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวง ชนะมาทุกศึก ต่อจากนี้จะกลัวอะไร?

แนวโน้มการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3. "เมื่อ สหรัฐฯ รับรอง เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ความขัดแย้งจะขยายไปสู่สงครามโลกหรือไม่?"

 เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล


Suggess News

Recommend News