ฟังกันนะ!!! แล้วจะรู้เห็นตัวตนของพระธัมมชโย ที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำได้เคยเทศนาให้รู้ ก่อนที่จะถึงปัญหาในปัจจุบัน

Publish 2016-12-28 17:04:13ฟังกันนะ!!!  แล้วจะรู้เห็นตัวตนของพระธัมมชโย ที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำได้เคยเทศนาให้รู้ ก่อนที่จะถึงปัญหาในปัจจุบัน

 

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

         เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เดิมชื่อสังเวียน เป็นบุตรคนที่ ๓จากทั้งหมด ๕คนของนายควง นางสมบุญ สังข์สุวรรณ เกิดที่ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดบางนมโค  อายุ ๒๓ ปี สอบได้ นักธรรมเอก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ ได้ศึกษาพระกรรมฐาน จากครูบาอาจารย์หลายท่าน อาทิเช่นหลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค, หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก, พระอาจารย์เล็ก เกสโร วัดบางนมโค, พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน, พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า, หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ, หลวงพ่อเนียม วัดน้อย, หลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) และหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณหลวงพ่อได้มรณภาพ  เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ ด้วยโรคปอดบวมอย่างแรง และติดเชื้อในกระแสโลหิต เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และมรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ เวลา ๑๖.๑๐ น. โดยตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์

มาเชิญชมและรับฟังเสียง หลวงพ่อฤๅษีลิงดำได้ครับ

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)Suggess News

Recommend News